Frätskador på tänderna

Sura ämnen kan orsaka frätskador på tänderna som förstör emaljen. Allvarliga frätskador kan tränga igenom hela emaljen och nå djupt in i tanden. Blir det riktigt illa kan skadan nå tandbotten och pulpan. Värt att tänka på är också att en tand där den skyddande emaljen har fräts bort är extra känslig för annan åverkan, till exempel mekanisk nötning.

Frätskador på tandFrätskador kan uppstå på alla tandytor, men är allra vanligast på insidan av tänderna i överkäken. Både mjölktänder och permanenta tänder kan drabbas av frätskador.

Om du misstänker att du drabbats av en frätskada bör du uppsöka tandläkare eller tandhygienist. Ju tidigare skadan upptäcks desto bättre, eftersom det är mycket enklare att göra något åt små skador än stora.

Om du av någon anledning har ökad risk för frätskador på tänderna bör du boka in ett besök hos tandläkare eller tandhygienist för att få hjälp med att sätta upp ett åtgärdsprogram för vad som kan göras för att minska risken för frätskador. Mer information om vad som ökar risken för frätskador hittar du i denna artikel. Det rör sig bland annat om muntorrhet, sura uppstötningar, kräkningar och en kost som innehåller sura livsmedel.

Undvik tandblekning vid frätskador!

Det är inte lämpligt att bleka en tand som är frätskadad eftersom det kan förvärra frätskadan.

Oavsett om du har fått frätskadan bekräftad av tandläkaren eller bara misstänker att det kan röra sig om en frätskada bör du avstå från tandblekning. Detta gäller både hemmablekningar och tandblekningar som görs hos tandläkaren.

Exempel på symptom som kan orsakas av frätskador på tänderna

 • I början är det vanligt att tandens yta blir matt, men det förekommer att frätskadade tänder fortsätter att vara blanka – åtminstone initialt.
 • I början av en lättare frätskada brukar man inte kunna se någon färgskillnad på tanden, men allt eftersom emaljen försvinner blir det angripna området mörkare och gulnar. Detta beror på att tandbenet lyser igenom.
 • Ilningar och/eller annan smärta kan tillstöta när frätskadan har hunnit bli mer allvarlig.
 • Tandens form ändras och den kan bli ojämn eller urgröpt. Det är också vanligt att tanden blir lite avrundad.
 • Om det rör sig om en kindtand kan det bildas gropar på tuggytorna.
 • Om du har en lagning i den angripna tanden kan du räkna med att fyllningen inte påverkas lika mycket som resten av tanden. Till slut kan fyllningar börja sticka upp eftersom delar av tanden som brukade sitta runt omkring kring dem har försvunnit. Vissa kanter kan uppstå som irriterar.

Exempel på sådant som kan orsaka frätskador

 • Sura livsmedel, till exempel juice, sport- och läskedrycker med lågt pH-värde, vin, sura frukter och vissa sorters godis.godis
 • Att kräkas ofta, eftersom magsyran är mycket sur.
 • Att få sura uppstötningar ofta, eftersom magsyran är mycket sur. Halsbränna är ett varnande symptom.
 • En arbetsmiljö som innehåller sura ämnen som kan nå tänderna. Detta förekommer till exempel i vissa kemiska industrier.
 • Klorerat vatten i simbassänger. Det är vanligen bara elitsimmare som drabbas, eftersom det krävs väldigt mycket tid i bassängen för att kloret ska ha någon märkbar påverkan på tänderna.

Risken för frätskador ökar om man drabbas av muntorrhet, eftersom saliven är ett viktigt försvar mot sura ämnen.

Undersökning

Vid tandläkarbesöket kommer tandläkaren att noga studera varje tand för att kunna hitta tecken på frätskador. Röntgenbilder är också användbara, eftersom frätskador brukar synas på dem.

Vid den årliga undersökningen gör tandläkaren anteckningar och fotograferar tänderna, och kan därför se hur det går med eventuella frätskador – har förstörelsen stannat upp eller har situationen blivit sämre sedan sist? Tandläkaren kan också göra tandavtryck i gips för att bättre kunna hålla koll på tänderna och hur de förändras över tid.

Mycket små och ytliga frätskador kan vara svåra att upptäcka även för en skicklig tandläkare och även om man tar röntgenbilder.

Behandling och förebyggande åtgärder

Tandvävnad som försvunnit kommer inte att växa tillbaka, däremot kan man hindra att det blir värre. När tandytan inte längre utsätts för frätning bildas ett skydd från tandbenet som gör att tanden blir mindre känslig. Behandlingen av frätskador är därför i stora delar den samma som de åtgärder man kan tillgripa för att förebygga frätskador.

Undvik sura livsmedel

Första steget är att undvika att utsätta tänderna för sura ämnen i mat och dryck.

Även om du till exempel har kommit fram till att det är överdriven läskedryckskonsumtion som troligen ligger bakom frätskadan kan det vara bra att upphöra med intagandet av andra sura produkter också under en period, till exempel citrusfrukter, vin, och så vidare. Detta för att ge tanden så bra förutsättningar som möjligt. Det samma gäller för den som har drabbats av frätskador på grund av kräkningar, sura uppstötningar, klorerar vatten eller arbetsmiljön.

Neutralisera sura livsmedel

Det finns livsmedel som minskar surhetsgraden i munnen och som därför kan användas för att minska sura livsmedels skadeverkningar om man ser till att äta dem direkt efter att man fått sura ämnen på tänderna.

Många livsmedel som innehåller mycket kalcium har en neutraliserande effekt. Om du till exempel vill äta syrliga bär kan det därför vara bra att kombinera dem med mjölk eller avsluta måltiden med en bit ost.

Ät och drick på rätt sätt

Ju längre tanden utsätts för det sura ämnet, desto värre blir frätskadan. Därför bör man inte hålla kvar sur mat eller dryck länge i munnen innan man sväljer.

Studier har också visat att risken för frätskador av sur mat ökar om man trycker med tungan mot tänderna direkt efter att ha ätit något surt.

Borsta tänderna rätt

En frätskadad tand är extra känslig för annat slitage, eftersom den inte är skyddad av ett normaltjockt lager emalj.

För att undvika att förvärra skadan, borsta tänderna med en mjuk tandborste och använd inte en tandkräm som innehåller mycket slipmedel.

Borsta inte tänderna oftare än två gånger per dag.

Borsta aldrig tänderna direkt efter att du utsatt dem för något surt. Det sura ämnet har löst upp det yttersta tandlagret, och om du borstar direkt efteråt kan du förvärra skadan. Nöj dig istället med att skölja ur munnen med vatten och vänta minst en timme innan du borstar.

tandkrämVarning för tandkräm som utlovar vita tänder

Många av de tandkrämer som utlovar vita tänder innehåller mycket slipmedel, detta eftersom det är förbjudet att ha en hög andel blekmedel (till exempel väteperoxid) i tandkrämer som säljs direkt till konsument i vanliga butiker. För att kompensera för att de faktiskt inte har någon rejäl blekförmåga har tandkrämerna massor av slipmedel i sig för att rent mekaniskt försöka slipa bort missfärgningar från tänderna.

Minska på övrigt slitage

Som nämnts ovan blir den frätskadade tanden extra känslig för annat slitage, inklusive mekaniskt slitage. Undvik därför att göra saker som frestar på tänderna i onödan, till exempel att sitta och tugga på en penna eller tugga tuggummi.

Sök läkarvård för medicinska problem

Om det är ett medicinskt problem som ligger bakom frätskadan, till exempel frekventa kräkningar eller sura uppstötningar, kontakta sjukvården för att se om det finns något att göra för att bota eller lindra problemet.

Om det är svårt att göra något åt det underliggande medicinska problemet kan det i vissa lägen vara motiverat att behandla med läkemedel som gör att magsaften blir mindre sur och därmed fräter mindre på tänderna. Detta kan dock innebära biverkningar, så man får väga fördelar och nackdelar med behandlingen tillsammans med sin läkare.

Fluorbehandling

Man kan stärka sina tänder med fluor. Fluor kan både hjälpa till att hålla tänderna starka och göra så att frätskador läks snabbare. Fluorbehandling kan till exempel ske med sugtabletter, munsköljmedel eller gel. Receptfria produkter finns att köpa på apoteket.

fluortuggummin är inte att rekommendera om man har frätskador, eftersom själva tuggandet kan öka slitaget på den skadade tanden.

Tandläkarbehandling

Allvarliga frätskador kan kräva tandläkarbehandling. Man kan till exempel behöva få en plastfyllning eller tandkrona om frätskadan har trängt ned djupt.

Om man redan har en lagning i munnen sedan tidigare kan den börja sticka upp när tanden omkring den fräts bort och försvinner, och detta kräver också tandläkarbehandling. I enklare fall kan det räcka med att man slipar ned lagningen något, i kombination med åtgärder som gör att frätandet upphör.

Bra att veta om saliv och tänder

Risken för frätskador varierar mellan olika individer och kan också ändras under livets gång.

Vår saliv gör ett mycket viktigt jobb med att förebygga frätskador. Dels innehåller den skyddande ämnen, dels ser den till att rent mekaniskt föra bort sura ämnen från tänderna. Om man drabbas av muntorrhet ökar därför risken för frätskador, och man kan behöva vidta förebyggande åtgärder.

Vad gäller de skyddande ämnena så varierar den kemiska sammansättningen av saliven från individ till individ, så person A kan ha en saliv som är mycket bra på att neutralisera sura ämnen medan person B har en saliv som inte alls är lika effektiv. Person B har då en högre risk för frätskador även om person A och person B i övrigt lever identiska liv vad gäller kost, tandborstning, fluor, etc.

Slutligen så varierar tandkvalitén också mellan olika individer, till exempel vad gäller tändernas hårdhet.

Tillbakadragna tandhalsar

Hos yngre personer är tandhalsen väl skyddad av tandköttet. I takt med att vi åldras tenderar tandköttet att dra sig tillbaka och blotta tandhalsarna. Tandhalsarna är inte skyddade av emalj, så de är mycket sårbara för frätskador och andra skador när de inte längre skyddas av tandköttet. Drabbas man av en frätskada där skadas tandbenet direkt, eftersom det inte finns någon emalj att jobba sig igenom först.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Om en redan uppkommen frätskada eller en ökad risken för frätskada beror på någon sjukdom kan du under vissa omständigheter ha rätt till ekonomiskt stöd från det offentliga för den tandvård du behöver på grund av detta. Du kan till exempel ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag för förebyggande tandvård. Om tandvården är en del av rehabiliteringen efter en sjukdom kan du ha rätt till att under en begränsad period få tandvård till samma kostnad som sjukvård.

Kontakta tandläkaren för mer information.